Vallvik Träelement
Modell1
Enplanshus i vinkel, bostadsyta 132,5 m2 Modell4
Hus i 1 ½ plan med burspråk, bostadsyta 175,7 m2 Modell7
Hus i 1 ½ plan, bostadsyta 172 m2 Modell10
Hus i 1 ½ plan med mindre burspråk Modell13
Enplanshus i vinkel, bostadsyta 180 m2 Modell16
Hus i 1 ½ plan med burspråk, bostadsyta 186 m2 Modell19
Hus i traditionell stil, 1 ½-plan, bostadsyta 182 m2 Modell25
Hus i 1 ½ plan med burspråk, bostadsyta 166 m2 Modell28
Enplanshus med träfasad Modell31
Hus i vinkel, 1 ½ plan

- Tillbaka -

 
Modell2
Hus i traditionell stil, 1 ½-plan, bostadsyta 226 m2 Modell5
Hus i 1 ½ plan med burspråk, bostadsyta 183,3 m2 Modell8
Romantiskt hus i 1 ½ plan, bostadsyta 181,6 m2 Modell11
Modernt enplanshus, bostadsyta 165 m2 Modell14
Hus i 1 ½ plan med burspråk, bostadsyta 180 m2 Modell12
Enplanshus med tegelfasad Modell20
Hus i 1 ½ plan med terrass, bostadsyta 181 m2 Modell26
Hus i 1 ½ plan med burspråk, bostadsyta 165 m2 Modell29
Hus i 1 ½ plan i traditionell stil, bostadsyta 167 m2 Modell32
Enplanshus med träfasad

 
Modell3
Hus i 1 ½ plan med terrass, bostadsyta 173,5 m2 Modell6
Större enplanshus, bostadsyta 160,5 m2 Modell9
Hus i 1 ½ plan, bostadsyta 181 m2 Modell23
Enplanhus med burspråk, bostadsyta 138 m2 Modell15
Hus i traditionell stil, 1 ½-plan, bostadsyta 162 m2 Modell18
Sluttningshus, bostadsyta 145 m2 Modell24
Hus i 1 ½ plan, bostadsyta 169 m2 Modell27
Hus i traditionell stil, 1 ½ plan Modell30
Hus i 1 ½ plan med burspråk, bostadsyta 160 m2